De bijdrage van de begeleiding

De zo gewenste structuur heeft alles te maken met een prettige en stimulerende leeromgeving.
Daarbij hoort het in kaart brengen van de te bestuderen leerstof, het beschikbaar hebben van voldoende en nuttige leermiddelen en een passende planning.
Over het algemeen heeft de leerling baat bij een leeromgeving waarbinnen hij wordt gestimuleerd zich te concentreren op zijn taken en vooraf gestelde doelen.
De begeleiding zal dan ook zorgen voor een omgeving waarbij onnodige afleiding wordt voorkomen.

Samen met de leerling worden vooraf de in te vullen taken goed in beeld gebracht. Dagelijks maar ook vooruitlopend op de komende toetsen of proefwerken wordt de te bestuderen stof geanalyseerd.

Een aangepaste planning zorgt ervoor dat de leerling met regelmaat zijn opdrachten maakt en zijn lessen leert. Afhankelijk van de verschillende leerwijzen zal de studie- begeleiding nagaan of door het aanreiken van alternatieve presentaties de leerstof op andere wijze aangeboden kan worden.

 

Maar ook het verschaffen van inzicht in de wijze van leren biedt vele ongekende mogelijkheden om tot betere leerprestaties te komen. Al na enkele maanden kunnen achterstanden zijn weggewerkt, een betere studiemethode worden aangeleerd en een verbeterde studiediscipline worden eigen gemaakt.

Niet iedereen heeft baat bij dezelfde begeleiding. Voor leerlingen die een achterstand op een bepaald vakgebied hebben waardoor er een enkele onvoldoende op het rapport verschijnt, hebben behoefte aan extra ondersteuning in de vorm van bijles in dat specifieke onderdeel. Bij anderen moet intensiever en in een breder kader gekeken worden waar de problemen vandaan komen.

Dit kan vaak het beste gebeuren door een leerling elke schooldag een paar uur naar een huiswerkinstituut te laten gaan, waar hij in de gaten wordt gehouden, geholpen wordt met problemen en waar gesproken wordt over de problemen die spelen.

Het voordeel van een huiswerkinstituut boven de begeleiding die door de onderwijsinstelling zelf wordt verzorgd, is dat dit een niet-schoolse situatie is. Hierdoor wordt de leerling uit zijn normale patroon gehaald. Iemand die op school de houding van stoere, onge´nteresseerde jongen heeft aangenomen, hoeft zich in deze nieuwe situatie niet zo op te stellen.

 

inloggen
................................

inschrijven
................................

e-mail ons
................................

downloads
................................

contact
................................
 
 
 Disclaimer Contact  | Tekstfouten voorbehouden |  Studiebegeleiding Haverleij |  Design by Newmedia Marcom