Overleg met ouders / verzorgers

Intakegesprek
Het intakegesprek vindt plaats bij aanvang van een huiswerkbegeleidingtraject of voor een langere periode van bijlessen. Voor een enkele bijles worden de afspraken per email of telefonisch vastgelegd.

Bij het intakegesprek wordt nagegaan wat de wens / verwachting is van ouders en leerling ten aanzien van de inzet van het instituut bij de verbetering van de studieresultaten.
Specifieke leerproblemen en eventuele gedragsproblemen worden besproken.
 

Leerlingvolgsysteem
Na een intakegesprek bij aanvang bieden wij u de gelegenheid om continu op de hoog te zijn van alle zaken die de leerling betreffen.

Dit is 24 uur per dag mogelijk door het inloggen via Internet op ons leerlingvolgsysteem. De gegevens van iedere dag worden u online en in een vertrouwelijke omgeving aangeboden.

 

U gebruikt daarvoor een inlognaam en een wachtwoord, waarmee u alleen de gegevens van uw kind kunt inzien. Zo kunt u online zien, ook als u nog op uw werk bent, wanneer u zoon of dochter op het instituut wordt verwacht en wanneer hij / zij is aangekomen.

Wij geven aan u ook de informatie wanneer hij of zij van het instituut weer vertrekt.
Maar op dit online leerlingvolgsysteem ziet u ook hoe het schoolrooster er deze week en volgende week uitziet en wanneer toetsen / proefwerken zijn geagendeerd.

Wij berichten u hoe wij samen met u zoon / dochter de toetsen en proefwerken voorbereiden en aan welke andere activiteiten aandacht wordt besteed.

Natuurlijk informeren wij u op deze site ook over de houding en gedrag van de leerling en de gemaakte afspraken hierover.

Tussentijdse evaluatie

Minimaal 1 keer in de 2 maanden of eerder bij tussentijdse bijzonderheden wordt er telefonisch of zo gewenst per email contact met de ouders opgenomen om hen op de hoogte te stellen van onze algemene indruk, de gemaakte vorderingen en eventuele problemen.

Natuurlijk gaan wij in op uw vragen en opmerkingen en wordt bijles in een bepaald vak overwogen of geadviseerd.
 

inloggen
................................

inschrijven
................................

e-mail ons
................................

downloads
................................

contact
................................

 

 

 

 

 

 
 Disclaimer  Contact  | Tekstfouten voorbehouden |  Studiebegeleiding Haverleij  |  Design by Newmedia Marcom