Huiswerkbegeleiding is geen noodgreep
 

Huiswerkbegeleiding is geen noodgreep maar het aanbrengen van structuur en vertrouwen.
Dat huiswerkbegeleiding of bijlessen noodgrepen zouden zijn voor kinderen die binnen hun opleiding op hun tenen moeten lopen, is inmiddels helemaal achterhaald.

Het is de behoefte van leerlingen én ouders naar structuur: het huiswerk en de niet zo sterke vakken onder begeleiding díe aandacht geven, die de leerling op een positieve wijze motiveert en stimuleert en zijn wijze van studeren en zijn studieprestaties verbeteren.

Huiswerk- en studiebegeleiding kunnen voor veel leerlingen nuttig en belangrijk zijn doordat het geen vervanging is maar juist een aanvulling op het bestaande onderwijs.
Voor het achterblijven van studieresultaten zijn vaak vele oorzaken aan te wijzen.

Naast specifieke leerproblemen van de leerling zoals dyslexie, dyscalculie, ADHD of een vorm van taalachterstand, zijn er natuurlijk ook de oorzaken van meer algemene aard zoals

 

achterstand in bepaalde vakken door overmatig lesuitval of gebrek aan uitlegvaardigheid van een bepaalde docent.

Maar ook faalangst of het onvoldoende kunnen toepassen van bepaalde technieken bij het maken van toetsen zoals meerkeuzevragen, kunnen een leerling zonder de extra zorg van een studiebegeleiding onnodig achterop doen raken.

Niet onbelangrijk is het neveneffect voor de verhoudingen binnen het gezin:

- als door een structurele aanpak van de begeleiding en opvang na school de zorg en toezicht gedeeld kunnen worden met de professionele begeleiding.

- als de begeleiding een bijdrage kan leveren in de verbetering van de schoolprestaties en in het met meer plezier verrichten van het huiswerk.

Het maken van huiswerk zal binnen het gezin geen bron van onderlinge twist meer zijn, waardoor de motivatie en prestatie zullen toenemen.


 

inloggen
................................

inschrijven
................................

e-mail ons
................................

downloads
................................

contact
................................

 

 

 

 

 
 Disclaimer Contact  | Tekstfouten voorbehouden |  Studiebegeleiding Haverleij |  Design by Newmedia Marcom