Begeleiding bij maken van het huiswerk
 

Iedere dag wordt het huiswerk gemaakt en geleerd. Wij helpen daarbij !
Uw zoon of dochter kan vragen stellen
en zijn werk na laten kijken. We werken in een prettige en rustige leeromgeving. De resultaten zullen uw kind enthousiast maken en motiveren. lees verder>>>

Structurele aanpak
 

Het huiswerk krijgt een vaste plaats in de agenda van de leerling Ún het gezin.
Een kwestie van plannen en goede afspraken maken! Iedere dag lopen we de opdrachten door en controleren we het gemaakte huiswerk.
lees verder>>>

Wegwerken van achterstand
 

Daar waar nodig geven wij de leerling extra ondersteuning in de vorm van bijlessen.
Soms zijn een paar uurtjes voldoende. Een langere periode kan nodig zijn wanneer een flinke achterstand van basiskennis moet worden weggewerkt.
lees verder>>>

Motivering, discipline en zelfvertrouwen
 

Verbetering van de resultaten brengt enthousiasme en motivatie. Het kunnen voldoen aan de discipline met resultaatverbetering geven de leerling weer het benodigde zelfvertrouwen.

lees verder>>>

Bij thuiskomst is het huiswerk af
 
Bij thuiskomst is het huiswerk gemaakt en de les geleerd. Het maken van het
huiswerk zal binnen het gezin geen bron van onderlinge twist meer zijn. Motivatie en prestaties nemen toe en leren wordt weer leuk.
lees verder>>>

Verbetering van de schoolprestaties
 
Door het dagelijks maken en leren van het huiswerk zal het rendement van het onderwijs op school aanzienlijk toenemen.

lees verder>>>
 

Planning en zelfstandig leren werken
Samen met de leerling plannen wij het huiswerk en we maken afspraken over het tijdspad. Door het ontwikkelen van een eigen gepaste studiemethode zal de leerling zelfstandig leren werken.
lees verder>>>

Dagelijks online op de hoogte
Op ieder moment van de dag kunt u zich informeren over de resultaten van uw zoon of dochter op een afgeschermde site op het internet. Wij houden dit leerlingvolgsysteem dagelijks bij, waardoor u actueel op de hoogte bent.
lees verder>>>

inloggen
................................

inschrijven
................................

e-mail ons
................................

downloads
................................

contact
................................

 

 

 

 
  Disclaimer  Contact  | Tekstfouten voorbehouden |  Studiebegeleiding Haverleij  |  Design by Newmedia Marcom